Kütüphanemiz
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Arama Site Ağacı Anasayfa
 

ÜYELİK, ÖDÜNÇ VERME VE KÜTÜPHANE KURALLARI


ÜYELİK: 

Kütüphanemize üye olmak isteyen yetişkinler sadece T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgesi ile müracaat ederek, üye kayıt formunu doldurup imzalayarak üye olabilirler.

18 yaşını doldurmamış veya ilköğretim öğrencileri ise; velisi olan bir yetişkin ile birlikte T.C. Kimlik numaralarını gösterir belge ile müracaat ederek, kütüphanemizden temin edecekleri Üye Kayıt Formunu doldurup velisine imzalatmak suretiyle üye

olabilmektedirler.

ÖDÜNÇ VERME İŞLEMLERİ:

Ödünç verme işlemleri üye kartıyla veya TC Kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge ile yapılır.

Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.

Kullanıcıya üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.

Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler, kullanıcıların sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvuru üzerine kütüphane yönetimi tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz.

Materyalin ödünç alınan kütüphaneye iadesi esas olmakla beraber, eğer kullanıcı çeşitli nedenlerle, materyalin ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, materyali o anda bulunduğu ildeki İl Halk Kütüphanesine iade edebilir. İadeyi alan İl Halk Kütüphanesi, yedi gün içinde materyali ait olduğu kütüphaneye gönderir. 
Gönderi bedeli, gönderen kütüphane tarafından karşılanır.Kullanıcı ödünç alınmış materyalin iade süresini uzatabilir. Ancak materyal başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılmışsa süre uzatılmaz. Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir.

Ödünç verme kurallarına uymamayı (materyali sürekli geç getirme, ödünç alınan materyali yıpratma veya iade etmeme, vb.) alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara, kütüphane yönetimi tarafından kütüphane kayıtları da esas alınarak, ilk seferinde üç ay, ikinci seferinde altı ay hak mahrumiyeti uygulanır.

 Ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez. Kullanıcı uyarılır. Uyarılar önce sözlü olarak, elektronik postayla veya telefonla yapılır.  Materyali iade etmeyen, kullanılamayacak derecede yıpratan veya kaybeden kullanıcı, materyalin rayiç bedelini öder. 
Materyalin o günkü rayiç bedeli üzerinden değeri belirlenir ve hazırlanan tutanakla beraber kullanıcıya tebliğ edilir. Kullanıcı, kendisine tebliğ edilen bedeli hazineye gelir kaydetmek üzere Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimine öder. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir. Komisyonun hazırladığı tutanağa makbuz eklenerek materyal kayıtlardan çıkartılır. Materyali iade etmeyen veya bedelini ödemeyen kullanıcılar hakkında yürürlükte olan Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır


KÜTÜPHANERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan toplumsal kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

1-Kütüphane genelinde sessiz olunmalıdır, yüksek sesle konuşulmamalıdır.
2-Salonlarda sesli grup çalışmaları yapılmamalıdır.
3-Cep telefonları kütüphanede sessizde tutulmalı; okuyucular ve personel konuşmalarını ve sohbetlerini salon dışında yapmalıdır.
4-Masalarda yer ayırma yapılmamalı, çalışılan masa 30 dakikadan çok boş bırakılmamalıdır.
5-Salonlarda ve umuma açık alanlarda oluşturulan düzenler değiştirilmemelidir.
6-Salonların ve kütüphanenin geneli ile masalar temiz ve düzenli kullanılmalıdır.
7-Okuyucular raftan aldıkları kitapları tekrar rafa değil, görevli masasına bırakmalıdır.
8-Tuvalet ve lavabolar özenli kullanılmalı, kullandıktan sonra temiz bırakılmalıdır.
9-Kurallara aykırı ve kişiye özel istemlerde bulunulmamalıdır. Herkese eşit davranılması, eşit işlem yapılması ilkesi uygulanmaktadır.
10-Kimlik, cüzdan ve değerli eşyalar bırakılmamalıdır, aksi takdirde kayıplardan kütüphanemiz sorumlu olmayacaktır.
11-Her yaş grubu kendi yaş grubunu içeren kütüphaneyi ve bölümü kullanabilir.
12-Ayrılmış yerler dışında, kütüphane diğer kullanım alanlarında yiyecek ve içecek bulundurulamaz.
13-Görevlilerin ve idarenin yapacağı her tür uyarı ve öneri dikkate alınmalıdır.Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 5543 kez gösterilmiştir.